Pen Llŷn a'r Sarnau logo

Buddiannau'r safle

  • Gwell ymwybyddiaeth o werth yr amgylchedd morol yn lleol
  • Bydd yr amgylchedd morol yn cael ei warchod am genedlaethau yn y dyfodol
  • Pwysigrwydd y safle mewn perthynas â chyfoeth bywyd gwyllt a chynefinoedd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol 
  • Bydd y safle yn cyfrannu tuag at gadwraeth bioamrywiaeth yn fyd-eang
  • Manteision economaidd posib, e.e. twristiaeth, pysgota cynaliadwy
    Defnyddio’r arfordir mewn modd cynaliadwy
  • Diogelu’r ardal yn well, e.e. mae ACA yn cael y warchodaeth orau bosib mewn cyfraith cynllunio
Gwrachen eurben


© Pen Llŷn a'r Sarnau