Pen Llŷn a'r Sarnau logo

Codau ymddygiad

 

Côd Morol ar gyfer llongau a chychod hamdden

Mae cychod wedi cael ei ddefnyddio yn nyfroedd Cymru ers canrifoedd ac mae dolffiniaid a bywyd gwyllt arall dal yma.  Felly pam y gofynnwyd i ddefnyddwyr cychod dilyn côd morol rŵan?  Mae nifer o resymau am hyn gan gynnwys nifer cynyddol y cychod cyflym, hydrin iawn sydd bellach mewn defnydd a’r cynnydd yn y nifer o gychod hamdden sydd mewn defnydd yn gyffredinol. Mae’r cychod hyn yn gallu amharu ar fywyd gwyllt a hyd yn oed achosi niwed iddynt.


Mae nifer o Godau Morol wedi cael eu cynhyrchu sydd yn amlinellu canllawiau synhwyrol a fydd yn lleihau’r aflonyddwch i fywyd gwyllt a sicrhau na thorrir cyfreithiau’r DU sydd yn ei ddiogelu.


Erbyn hyn mae Ceredigion, Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy yn dilyn yr un Côd Morol. Yr un wybodaeth sydd ym mhob côd heblaw pan fod angen gwybodaeth leol. 


Yn gyffredinol byddwch yn wyliadwrus gan gadw draw o fywyd gwyllt. Peidiwch â mynd at famaliaid môr, gadewch iddynt ddod atoch chi. Byddwch yn ofalus wrth lywio cychod, gan sicrhau diogelwch y teithwyr a pharchu pobl eraill sy’n defnyddio’r môr.


Côd Morol Ceredigion
Côd Morol Gwynedd
Côd Morol Ynys Môn
Côd Morol Conwy


Cysylltwch â’r Swyddog ACA  am gopïau caled.

 

Côd Cadwraeth ar gyfer Genweirwyr Môr 


I lawrlwytho copi o’r côd cadwraeth ar gyfer genweirwyr môr cliciwch yma. 

 

 

Cwrel Ross Gobi mannog


© Pen Llŷn a'r Sarnau