Pen Llŷn a'r Sarnau logo

Cystadlaethau

Rhai diweddar

Cwis Morol 2011!

Ar ein stondin blynyddol yng Ngŵyl Bwyd Môr a Tir Pwllheli cynhelir cwis morol.  Roedd nifer o’r ymgeiswyr yn wybodus dros ben!

Enillwr ddydd Sadwrn 28 Mai 2011
Deio
Eleanor Jones
Elin Liebig
Rhiannon Moore

Enillwyr ddydd Sul 29 Mai 2011
Jacob
Sophie Templeman

Cystadleuaeth Cestyll Tywod 2011!

Cynheli’r gystadleuaeth cestyll tywod lenni ym Mhorth Dinllaen ar y 29 o Awst 2011.  Roedd y diwrnod yn wych gyda digon o bobl yn cymryd rhan.  Hoffwn ddiolch i bab cymerodd rhan.  Roedd enillwyr flwyddyn yma wedi creu priodas tylwyth teg dan y dŵr gyda nifer o greaduriaid morol yn mynychu’r briodas!

Enillwyr 2011:
Josie Paramor (9 oed)
Caitlin Paramor (8 oed)
Ellie Corran (10 oed)
Leah Williams (10 oed)
 

Cystadlaethau’r gorffennol:

Cystadleuaeth Poster – Iolo Williams yn beirniadu!

Hoffech chi gael y cyfle i ennill trip mewn cwch o amgylch rhannau o ACA Pen Llŷn a’r Sarnau? Oes gennych chi ddawn am gelf, barddoniaeth neu ffotograffiaeth? Os felly, wel dyma’r gystadleuaeth i chi! Anfonwch eich cais atom ni a bydd y cais llwyddiannus yn cael ei wneud yn boster er mwyn hyrwyddo ACA Pen Llŷn a’r Sarnau! Seren y sgrin fach, Iolo Williams, fydd yn beirniadu’r ceisiadau. Cystadleuaeth wedi cau 30ain Tachwedd 2007.

 

Cystadleuaeth Cestyll Tywod 2007

Ydych chi awydd rhoi tro ar fymryn o gelfyddyd ar y traeth? Os felly, beth am ymuno â ni am gystadleuaeth cestyll tywod ar draeth Aberdyfi ar 27ain Awst, 2007! Mae’n rhad ac am ddim ac yn agored i bawb o bob oedran. Y môr yw’r thema, felly gadewch i’ch dychymyg redeg yn chwim! Bydd y digwyddiad yn cychwyn am 2pm a bydd y ceisiadau’n cael eu beirniadu am 4pm. Bydd gwobr ar gyfer yr enillydd! Bydd modd i chi ddod o hyd i ni trwy gadw llygad allan am faner ACA Pen Llŷn a’r Sarnau. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. Cystadleuaeth wedi cau 27ain Awst 2007.

Cystadleuaeth Cestyll Tywod 2006

Cynhaliwyd cystadleuaeth eleni ar 17eg Mehefin mewn tri lleoliad hyd a lled ACA Pen Llŷn a’r Sarnau - Aberdyfi, Morfa Bychan a Phorth Dinllaen. Roedd yn ddiwrnod heulog braf a chafwyd llawer o gystadleuwyr! Cawsom nifer o geisiadau gwych ac amrywiai o lamhidyddion yn llamu allan o’r tywod i bysgod a chychod tywodlyd! Bu i’r enillwyr yn y tri safle dderbyn gwobr.

 

Cystadleuaeth Cestyll Tywod 2005

Cynhaliwyd y gystadleuaeth cestyll tywod flynyddol ar draeth Morfa Bychan ar 12fed Mehefin. Amrywiai’r ceisiadau o siarcod i longau tanfor! Bu i’r enillydd dderbyn gwobr.

 

Cystadleuaeth Cestyll Tywod 2004

Cynhaliwyd y gystadleuaeth cestyll tywod ar draeth Morfa Bychan ar 15fed Mai. Bu i’r enillwyr, a ddeuai o Borthmadog, ennill gyda cherflun o forfarch. Roedd ceisiadau eraill yn cynnwys dolffin hyfryd a golygfa danddwr wych! 

 

Cystadleuaeth Bioleg Môr i ysgolion cynradd 2004

Cynhaliwyd cystadleuaeth yn yr hydref, 2004, ar gyfer disgyblion o flynyddoedd 3 – 6 yng Ngwynedd a Gogledd Ceredigion. Cystadleuaeth oedd hon i ddisgyblion unigol gynllunio prosiect dan y teitl ‘Fy hoff greadur y môr a sut i’w amddiffyn’.

Disgyblion o Ysgol Borth y Gest ger Porthmadog oedd yr enillwyr, gyda phrosiectau cyffrous iawn ar sbwriel y môr a morfeirch. Derbyniodd yr enillwyr lyfr ar bwnc o’u dewis a phecyn gwobrau.

 

Cystadleuaeth cerflun tywod Cystadleuaeth poster


© Pen Llŷn a'r Sarnau