Pen Llŷn a'r Sarnau logo

Pethau syml allwch chi neud i helpu

Mae sawl peth y gallwch ei wneud er mwyn cadw’n cefnforoedd a’n bywyd gwyllt yn ddiogel. Gall newidiadau bychan yn eich bywyd o ddydd i ddydd, fod o gymorth mawr.

Dyma rai syniadau ar sut y gallech fod o gymorth:

 • Rhoi sbwriel yn y bin
 • Ailgylchu pan fo modd 
 • Prynu eitemau sydd â llai o ddeunydd lapio amdanynt
 • Ailddefnyddio bagiau plastig neu beidio â’u defnyddio o gwbl
 • Rhoi olew coginio yn y bin, yn hytrach na’i dywallt i lawr y sinc
 • Arbed ynni
  • Prynu bylbiau golau sy’n defnyddio ynni’n effeithlon
  • Peidio â gorlenwi’r tegell
  • Troi goleuadau a theclynnau trydanol i ffwrdd pan nad ydych eu hangen
  • Peidio â gadael pethau megis eich teledu â’ch cyfrifiadur ymlaen heb fod angen
  • Sychu eich dillad yn naturiol, yn hytrach na thrwy ddefnyddio peiriant sychu dillad

Am gopi, cysylltwch â’r Swyddog ACA.

  

Cap glas Sbwriel morol


© Pen Llŷn a'r Sarnau