Pen Llŷn a'r Sarnau logo

Rheoli’r safle

Gan fod gennym ardaloedd morol sydd wedi’u dynodi fel ACAau erbyn hyn, mae angen i ni eu rheoli’n effeithlon. Mae sefydliadau sydd â chyfrifoldebau cyfreithiol/statudol am y môr a’r arfordir yn rhan bwysig o reoli pob ACA. Fodd bynnag, ni fyddai’r rheoli yn llwyddiant heb i’r unigolion a’r grwpiau sydd â diddordeb o gwmpas y safle chwarae eu rhan.  

Am ragor o wybodaeth am sut y rheolir a safle, a phwy sy’n rheoli’r safle, cliciwch ar y cysylltau uchod.

Cranc llygatgoch


© Pen Llŷn a'r Sarnau