Pen Llŷn a'r Sarnau logo

Ymwrthodiad atebolrwydd

Er bod pob ymdrech wedi ei wneud i sicrhau bod yr wybodaeth ar dudalennau gwefan Pen Llŷn a’r Sarnau yn gywir, mae’n bosib y gall rhai manylion newid. Mae’r Swyddog ACA, sydd yn gweithio ar ran Awdurdodau Perthnasol ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, yn adolygu ac yn datblygu’r cynnwys yn gyson. Os ydych yn amau cywirdeb, cysylltwch â’r Swyddog ACA 01286 679495 neu anfonwch neges i info@penllynarsarnau.co.uk.
Mae’r Swyddog ACA yn gwneud pob ymdrech i wirio ffeiliau sydd ar gael i'w llawrlwytho ar y safle am firysau. Nid yw’r Awdurdodau Perthnasol yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed sy'n digwydd o ganlyniad i lawrlwytho deunydd oddi ar y gwefan. Yr ydym yn argymell y dylai defnyddwyr ail-wirio pob deunydd a lawrlwythir gyda'u meddalwedd gwrth-firws eu hunain.

Gwefannau allanol

Mae yna nifer helaeth o gysylltau i wefannau allanol ar ein gwefan. Nid yw’r Awdurdodau Perthnasol yn gyfrifol am gynnwys unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti yma mewn unrhyw ffordd. 
Awdurdoadu Perthnasol ar gyfer ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yw:
•    Cyngor Gwynedd
•    Cyngor Sir Ceredigion
•    Cyngor Sir Powys
•    Parc Cenedlaethol Eryri
•    Dŵr Cymru
•    Dŵr Hafren Trent
•    Pwyllgor Pysgodfeydd Môr Gogledd Orllewin Lloegr a Gogledd Cymru
•    Awdurdoad Goleudy’r Drindod
•    Asiantaeth yr Amgylchedd
•    Cyngor Cefngwlad Cymru© Pen Llŷn a'r Sarnau