O Dan y Môr a’i Donnau

Roedd O Dan y Môr a'i Donnau yn brosiect a ariennir gan Interreg IIIA, gan weithio mewn partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Fingal yn Iwerddon. Nod y prosiect oedd codi ymwybyddiaeth o gadwraeth morol, a rhannu syniadau.

Cliciwch yma am gopi o'r crynodeb diwedd prosiect.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

info@penllynarsarnau.co.uk
01286 679 495

01286 679495