Tîm ACA

Mae'r Swyddog ACA yn gweithio i'r Grŵp Awdurdodau Perthnasol. Rôl y Swyddog ACA yw cydlynu rheolaeth yr ACA. Mae hyn yn cynnwys:

  • Datblygu, sicrhau cyllid a rheoli prosiectau i leihau effeithiau ar y safle, gan weithio tuag at gyflwr ffafriol
  • Cynhyrchu, adolygu a diweddaru dogfennau rheoli safle
  • Ymgysylltu â rhanddeiliaid
  • Codi ymwybyddiaeth
  • Gweithio mewn partneriaeth
  • Cynrychioli safleoedd ar lefel genedlaethol / rhwydwaith
  • Datblygu, sicrhau cyllid a rheoli prosiectau ar lefel genedlaethol

 

I gael mwy o wybodaeth am yr ACA a'ch amgylchedd morol lleol, cysylltwch â'r Swyddog ACA.

 

 

 

01286 679495