Rheoli’r Safle

Fel rhan o reolaeth ACA PLAS mae nifer o grwpiau wedi'u sefydlu er mwyn rheoli PLAS yn effeithiol. Mae sefydliadau sydd â chyfrifoldebau cyfreithiol/statudol am y môr a’r arfordir yn rhan bwysig o reoli pob ACA. Fodd bynnag, ni fyddai’r rheoli yn llwyddiant heb i’r unigolion a’r grwpiau sydd â diddordeb o gwmpas y safle chwarae eu rhan.  

Cymerwch olwg ar y tabiau i ddarganfod mwy am sut mae'r safle yn cael ei rheoli a'r grwpiau sy'n ymwneud â rheolaeth ACA.

01286 679495